Informacje dodatkowe > Polityka Ochrony Prywatności

Celem tej sekcji jest udzielenie wyczerpujących informacji na temat rodzaju informacji, jaki gromadzimy na temat każdego gracza oraz sposobów przetwarzania i przechowywania tych danych.

Prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji. Jeżeli nie zgadzasz się z naszą polityką ochrony prywatności lub masz jakieś wątpliwości w tej kwestii, prosimy nie rejestrować sie na naszej stronie. Zwroty użyte w poniższym tekście mają to samo znaczenie, co zwroty użyte w warunkach regulaminu.

Dane osobowe

Jako użytkownik naszej strony, możesz zostać poproszony o udostępnienie swoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, a także danych dotyczących płatności. Udzielenie tych informacji jest konieczne przy rejestracji, dokonywaniu zakupu oraz w kontaktach z Działem Obsługi Klienta. Korzystamy z dostarczonych przez gracza danych w celu sfinalizowania jego zamówienia. Wszystkie dane osobowe są przechowywane w bezpieczny sposób i w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Lottoland ma prawo weryfikować autentyczność podanych przez gracza danych np. imienia, nazwiska, daty urodzenia i adresu. Wszelkie zażalenia w tej sprawie będą rozpatrywane zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie. Gracz akceptuje warunki polityki prywatności Lottoland i zgadza się na ewentualny proces weryfikacji danych podczas rejestracji.

Dane osobowe gracza tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu i dane bankowe, a także np. kopia dokumentu tożsamości czy kopie innych dokumentów potwierdzające powyższe dane są gromadzone, przetwarzane i przechowywane przez Lottoland w celu zarządzania świadczonymi przez nas usługami i finalizowania zakupów graczy – w tym ułatwienia zawierania zakładów przez graczy, realizacji płatności, wypłaty wygranych, ochrony graczy oraz firmy Lottoland (włączając spółki zależne oraz firmy powiązane z Lottoland) przed oszustwami finansowymi oraz dla zapewnienia obsługi klienta na najwyższym poziomie.

Przetwarzanie przekazanych przez użytkownika danych osobowych w innych celach niż wskazane powyżej nie będzie miało miejsca, z wyjątkiem sytuacji przekazywania kopii dokumentów tożsamości graczy organizacjom powołanych do weryfikacji tych dokumentów lub ubezpieczenia wygranych gracza.

Wtyczki ( społeczne pluginy) Facebook

Lottoland korzysta ze społecznych pluginów („wtyczek”) dostarczanych przez profil społecznościowy facebook.com kierowany przez firmę Facebook Inc. z siedzibą w 1601 S. California Aenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Wtyczki są oznaczone graficznie za pomocą logo firmy Facebook (biała litera „f” na niebieskim tle) lub rysunku podniesionego kciuka albo napisu „Facebook social plugin”. Pełną listę wtyczek odnajdziesz na stronie http://developers.facebook.com/plugins. Kiedy użytkownik odwiedza jedną ze stron w naszej witrynie internetowej, która zawiera wtyczkę, przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem strony Facebook. Poprzez identyfikację adresu IP komputera gracza, Facebook otrzymuje informacje o odwiedzeniu naszej strony przez daną osobę. Jeżeli gracz skorzysta z wtyczki np. przez naciśnięcie na ikonkę „Lubię to” w czasie, gdy jest zalogowany do swojego konta Facebook, może nastąpić powiązanie treści odwiedzonej przez gracza strony z jego profilem Facebook. Facebook może przypisać wizytę gracza na naszej stronie do jego konta na facebook.com. Prosimy pamiętać, że jako administratorzy strony Lottoland nie mamy dostępu do informacji o zasięgu gromadzenia i przetwarzania danych przez Facebook. W celu uzyskania dalszych informacji w tej kwestii, prosimy o zapoznanie się z polityką ochrony prywatności prowadzoną przez Facebook na http://www.facebook.com/policy.php

Jeżeli posiadacz konta na portalu Facebook nie życzy sobie powiązywania informacji dotyczących odwiedzin na stronie Lottoland z informacjami zawartymi w jego profilu na Facebook, należy wylogować się z portalu Facebook przed odwiedzeniem strony Lottoland.

Google Analytics

Strona Lottoland korzysta z usług analityki internetowej świadczonych przez Google Inc („Google”). Google Analytics używa plików cookies tzw., „ciasteczek”, które są plikami tekstowymi umieszczanymi w komputerze użytkownika w celu uzyskania informacji na temat jego aktywności na konkretnych stronach internetowych. Dane wygenerowane za pomocą plików cookies (w tym adres IP użytkownika) są gromadzone i przechowywane przez Google na serwerach w USA. Właściciele stron internetowych, którzy korzystają z usług Google Analytics mogą przy użyciu metody maskowania IP utajnić część adresu IP każdego użytkownika zamieszkującego kraje Unii Europejskiej oraz państwa członkowskie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach, całe adresy IP są przekazywane Google, a utajnienie części adresu IP odbywa się w USA. Google przetwarza uzyskane informacje w celu oszacowania aktywności użytkowników danej strony, przygotowuje raporty na ten temat dla właścicieli danych stron oraz świadczy inne usługi w zakresie aktywności internetowej. Google nigdy nie łączy adresu IP danego użytkownika z innymi posiadanymi danymi.

Każdy użytkownik strony ma prawo nie zgodzić się na korzystanie z plików cookies, jednak należy pamiętać, że wówczas może on nie mieć dostępu do wszystkich opcji oferowanych na stronie. Dodatkowo, każda osoba może zapobiec gromadzeniu danych (w tym adresu IP) wygenerowanych przez pliki cookies Google, instalując wtyczkę na swojej przeglądarce internetowej – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Google +1

Poprzez naciśnięcie na ikonkę Google +1, użytkownik może polecić szczególnie ciekawe treści w internecie, a także otrzymywać spersonalizowane informacje od Google i naszych partnerów. Google gromadzi dane na temat użytkownika oraz poleconej przez niego strony, co ma na celu lepszą znajomość preferencji użytkownika i doskonalenie jakości usług Google. Rekomendacja danej osoby pojawia się w połączeniu z podstawowymi danymi użytkownika np. na jego profilu w serwisie Google. Aby skorzystać z przycisku +1, należy posiadać profil publiczny, który zawiera co najmniej nazwę użytkownika. Dane osobowe podane na profilu mogą być widoczne dla osób znających adres e-mail lub inne dane osobowe użytkownika rekomendującego treści przy użyciu przycisku +1.

Przetwarzanie informacji zebranych przez Google +1 odbywa się zgodnie z prowadzoną przez firmę Google polityką ochrony danych osobowych. Google ma prawo publikować raporty o aktywności użytkowników korzystających z funkcji +1 oraz przekazywać je osobom trzecim np. wydawcom, reklamodawcom czy właścicielom stron internetowych o podobnej tematyce.

Twitter

Lottoland.com/pl oferuje usługi internetowego serwisu komunikacyjnego Twitter. Twitter jest zarządzany przez firmę Twitter Inc. z siedzibą w 795 Fosom Str. Suite 600, San Francisco, CA, 94107, USA. Łącząc profil w serwisie Twitter ze stroną Lottoland, użytkownik może wyświetlać informacje o naszej stronie wraz z odpowiednim linkiem na Twitterze. Prosimy pamiętać, że jako administratorzy strony Lottoland nie mamy dostępu do informacji o zasięgu gromadzenia i przetwarzania danych przez Twitter. W celu uzyskania dalszych informacji w tej kwestii, prosimy o zapoznanie się z polityką ochrony prywatności prowadzoną przez Twitter na http://twitter.com/privacy. Zmiana ustawień prywatności konta Twitter jest możliwa na http://twitter.com/account/settings.

Pliki tekstowe cookies

To enable the working of certain functions during your visit to our website, we make use of cookies on various pages. Cookies are small text files that are stored on your device. We make use of certain cookies that are deleted after your browsing session (session cookies). Other cookies remain on your device and allow our business partners and us to read information we have written into the file. The second type of cookies are read by us on your next visit to our website (persistent cookies).

Lottoland korzysta z plików cookies na poszczególnych stronach naszej witryny, aby zapewnić pełną funkcjonalność korzystania z lottoland.com/pl. Tymczasowe cookies to pliki, które po zakończeniu przeglądania strony są usuwane, a stałe pliki cookies pozostają w pamięci urządzenia i są przetwarzane przez nas podczas następnej wizyty użytkownika na naszej stronie.

Każdy użytkownik może skonfigurować przeglądarkę internetową, z której korzysta tak, aby być powiadamianym o każdej próbie zapisania cookies na komputerze. Co więcej, istnieje możliwość zaakceptowania lub odrzucenia każdego pliku cookie (z pewnymi wyjątkami). Jeżeli użytkownik nie zgodzi się na korzystanie z cookies, powinien pamiętać, że wówczas pewne opcje strony wymagające tych plików mogą nie działać.

Biuletyn informacyjny

Każdy użytkownik ma prawo określić granice kontaktu z firmą Lottoland. Biuletyn informacyjny zawierający informacje o naszych produktach jest regularnie przesyłany do graczy, jednakże każdy użytkownik ma prawo w każdym momencie zrezygnować z tej usługi.

Wiadomości e-mail

Informujemy, iż możemy przesyłać graczom wiadomości e-mail dotyczące m.in. użytkowania strony, oferowanych produktów i usług, statusu procesów usuwania ewentualnych usterek technicznych, a także wiadomości dotyczące kwestii wypełniania przez nas zobowiązań nałożonych przez regulacje prawne, czyli tzw. wiadomości systemowe. Są to m.in. potwierdzenie rejestracji, potwierdzenie zakupu czy powiadomienie o wygranej. Wiadomości systemowe są integralną częścią naszej strony i użytkownik nie ma możliwości rezygnacji z ich otrzymywania, chyba że zawiesi lub usunie swoje konto gracza.

Wszystkie wiadomości e-mail są przesyłane na adres e-mail podany przez użytkownika przy rejestracji. Prosimy o upewnienie się, że adres e-mail widoczny na koncie jest aktualny, a użytkownik ma do niego dostęp. W przypadku zmiany adresu e-mail, prosimy o dokonanie jego aktualizacji na koncie gracza.

Podejmujemy stosowne działania w celu zabezpieczenia przed bezprawnym przetwarzaniem danych osobowych użytkownika oraz ich utracie. Systemy zabezpieczeń naszych baz danych są nieustannie monitorowane, jednakże odpowiadamy jedynie za naruszenie bezpieczeństwa w przypadku rażącego zaniedbania i zgodne z ograniczeniami przewidzianych w naszych warunkach Regulaminu. W związku z tym prosimy o przechowywanie danych takich jak nazwa użytkownika, numer konta gracza oraz hasło w bezpiecznym miejscu. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelką aktywność dokonaną na jego koncie.

Szyfrowanie danych

Przy dokonywaniu zakupu kuponów przez internet, dane osobowe i bankowe gracza są całkowicie zaszyfrowane. Stosowana przez nas nowoczesna technologia szyfrowania umożliwia automatyczne utajnienie wszystkich informacji przetwarzanych na stronie. Wszystkie dane, w tym dane karty płatniczej są zmieniane w kod, który może zostać odszyfrowany tylko przy użyciu tajnego klucza lub hasła. Przeglądarka używana przez gracza wskazuje na stopień bezpieczeństwa strony internetowej poprzez wyświetlenie ikonki kłódki lub klucza na dole okna przeglądarki. Jeżeli przeglądarka jest skonfigurowana prawidłowo, podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja wskazująca, że dane osoby odwiedzającej witrynę są bezpieczne.

Przetwarzanie danych osobowych

Przechowujemy dane osobowe graczy tak długo, jak jest to niezbędne dla świadczenia przez nas usług oraz wymagane przez odpowiednie regulacje prawne. Nie przekazujemy danych osobowych graczy osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji wyżej opisanych, a także w związku z zawarciem przez firmę umowy joint venture, potencjalnej lub realnej sprzedaży firmy albo jej części oraz w przypadku otrzymania zgodnego z prawem żądania wydanego przez organy ścigania lub władze państwowe.

Lottoland ma prawo dokonywania zmian w niniejszej polityce ochrony prywatności. Nowa wersja dokumentu jest każdorazowo publikowana na naszej stronie, a jej regulacje obowiązują od momentu publikacji lub innego terminu wskazanego w tym dokumencie. Każdy użytkownik strony ma obowiązek zapoznania się z prowadzoną przez Lottoland polityką prywatności oraz możliwość sprawdzenia przekazanych przez siebie danych w dowolnym momencie. W przypadku zmiany danych, gracz może poprosić o ich aktualizację lub samodzielnie je sprawdzić, usunąć lub dokonać stosownych poprawek na swoim koncie gracza.

Pytania

Jeżeli masz dalsze pytania dotyczące ochrony danych osobowych na naszej stronie, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta za pomocą naszego formularza kontaktowego lub drogą e-mailową na adres [email protected]